Support service
×

Nhà đầu tư PAMM có thể hủy bỏ yêu cầu đầu tư của mình không?

Có thể, khoản đầu tư có thể được nhà đầu tư PAMM hủy bỏ nếu người giao dịch PAMM không chấp nhận. Ngoài ra, khoản đầu tư sẽ tự động được hủy và được trả lại tài khoản nhà đầu tư PAMM nếu nó không được nhà giao dịch PAMM chấp nhận trong vòng 72 giờ.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""