Support service
×

Mất bao lâu để nhận được lợi nhuận mà tôi đã rút qua Rollover?

Bạn sẽ nhận được lợi nhuận của mình trong vòng một giờ sau khi quá trình đồng bộ hóa kết thúc.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""