Support service
×

Mất bao lâu để nhận được lợi nhuận mà tôi đã rút qua Rollover?

Bạn sẽ nhận được lợi nhuận của mình trong vòng một giờ sau khi quá trình đồng bộ hóa kết thúc.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""