Support service
×

Tôi là nhà giao dịch PAMM, tôi có thể thay đổi quy mô hoa hồng nhận được để quản lý các khoản tiền đã đầu tư không?

Có, nhà giao dịch PAMM có thể thay đổi quy mô hoa hồng bất kỳ lúc nào trong cài đặt hệ thống PAMM. Tuy nhiên, hoa hồng mới sẽ chỉ được áp dụng cho các khoản đầu tư mới. Mức hoa hồng trước đó sẽ vẫn có giá trị đối với các khoản đầu tư đã thực hiện trước đó.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""