Support service
×

Tôi là nhà giao dịch PAMM, tôi có thể thay đổi quy mô hoa hồng nhận được để quản lý các khoản tiền đã đầu tư không?

Có, nhà giao dịch PAMM có thể thay đổi quy mô hoa hồng bất kỳ lúc nào trong cài đặt hệ thống PAMM. Tuy nhiên, hoa hồng mới sẽ chỉ được áp dụng cho các khoản đầu tư mới. Mức hoa hồng trước đó sẽ vẫn có giá trị đối với các khoản đầu tư đã thực hiện trước đó.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""