Support service
×

Bạn có thể đảm bảo rằng nhà giao dịch PAMM sẽ không làm mất tiền của tôi không?

Hệ thống PAMM của InstaForex không đảm bảo việc tạo ra lợi nhuận bằng cách quản lý các nhà giao dịch. Nó được thiết kế để đảm bảo sự phối hợp về kỹ thuật giữa nhà giao dịch và nhà đầu tư, bao gồm việc giám sát hoàn toàn tự động tài khoản nhà giao dịch PAMM, nhận tiền và hoàn trả. Do đó, hệ thống cung cấp sự bảo vệ tiền khỏi việc rút tiền của nhà giao dịch PAMM.
 
Hơn nữa, hệ thống đảm bảo rằng bạn có thể nhận tiền của mình từ tài khoản của nhà giao dịch PAMM trong thời gian ngắn 30-60 phút sau khi yêu cầu được hoàn thành (tùy thuộc vào thời điểm giữa các lần đồng bộ hóa, yêu cầu hoàn lại tiền được thực hiện).


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""