Support service
×

Tôi có thể tìm thỏa thuận chào bán công khai PAMM ở đâu?

Thỏa thuận chào bán công khai về tài khoản PAMM có sẵn trong Tủ khách hàng của tài khoản tại phần "Dịch vụ của Công ty" - "Hệ thống PAMM" - Thỏa thuận PAMM. cũng như trong phần "Dành cho nhà giao dịch" - "Điều kiện giao dịch" - "Tài liệu InstaForex.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""