Support service
×

Tôi có thể tìm thỏa thuận chào bán công khai PAMM ở đâu?

Thỏa thuận chào bán công khai về tài khoản PAMM có sẵn trong Tủ khách hàng của tài khoản tại phần "Dịch vụ của Công ty" - "Hệ thống PAMM" - Thỏa thuận PAMM. cũng như trong phần "Dành cho nhà giao dịch" - "Điều kiện giao dịch" - "Tài liệu InstaForex.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""