Support service
×

Quy mô quỹ giải thưởng của cuộc thi là bao nhiêu?

Tổng Quỹ giải thưởng của cuộc thi là 45.000 USD được trao cho những người thắng cuộc như sau:

- Quán quân - 20.000 USD

- Á quân - 10.000 USD

- Giải 3 - 5.000 USD

- Giải Forex Lady - 5.000 USD.

- Giải Insta Choice - 5.000 USD.

Số tiền này được chia cho những người thắng cuộc bằng cách ghi có vào tài khoản giao dịch của họ. Các khoản tiền này không có sẵn để rút. Không thể rút tiền giải thưởng, tuy nhiên, bất kỳ khoản lợi nhuận nào kiếm được từ quỹ giải thưởng đều có thể được rút mà không có bất kỳ hạn chế nào.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""