Support service
×

Quy mô quỹ giải thưởng của cuộc thi là bao nhiêu?

Tổng Quỹ giải thưởng của cuộc thi là 45.000 USD được trao cho những người thắng cuộc như sau:

- Quán quân - 20.000 USD

- Á quân - 10.000 USD

- Giải 3 - 5.000 USD

- Giải Forex Lady - 5.000 USD.

- Giải Insta Choice - 5.000 USD.

Số tiền này được chia cho những người thắng cuộc bằng cách ghi có vào tài khoản giao dịch của họ. Các khoản tiền này không có sẵn để rút. Không thể rút tiền giải thưởng, tuy nhiên, bất kỳ khoản lợi nhuận nào kiếm được từ quỹ giải thưởng đều có thể được rút mà không có bất kỳ hạn chế nào.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""