Support service
×

Thủ tục trao giải của cuộc thi Miss Insta Asia

1. Kết quả của Cuộc thi được công bố trong vòng 14 ngày sau khi kết thúc bình chọn trên internet.

2. Lễ trao giải sẽ diễn ra tại triển lãm ShowFx World (Nhà tổ chức có quyền hạn nêu rõ địa điểm và ngày triển lãm sau đó).

3. Những người thắng giải cuộc thi đồng ý vào tham quan Lễ trao giải. Trong trường hợp người tham gia không đến được Lễ trao giải, đề cử sẽ được trao cho người tham gia tiếp theo trong bảng xếp hạng.

4. Người chiến thắng đồng ý rằng:

- sẵn sàng cho các cuộc phỏng vấn, kể cả trên đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông khác;

- để Công ty sử dụng hình ảnh của cô ấy (ảnh, v.v.) cho mục đích quảng cáo;

- tên đầy đủ đó sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích quảng cáo mà không phải trả thêm phí;

- tất cả các bản quyền đối với các tài liệu quảng cáo được thực hiện bằng cách sử dụng các đối tượng quy định trong khoản này sẽ thuộc về Công ty.

5. Người thắng cuộc đồng ý cung cấp cho Công ty các tài liệu xác nhận tư cách của mình trước khi nhận giải thưởng. Trong trường hợp từ chối cung cấp hồ sơ hoặc phân biệt dữ liệu ID và hồ sơ, người thắng cuộc sẽ mất quyền nhận giải.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""