Support service
×

Quốc tịch có quan trọng để tham gia cuộc thi không?

Nếu bạn xem mình là một phần không thể thiếu của Châu Á về tinh thần và niềm tin, nhưng không có gốc gác Châu Á, bạn cũng có cơ hội tham gia cuộc thi. Thêm một câu chuyện về bản thân với một hoặc hai câu về lý do bạn muốn tham gia cuộc thi.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""