Support service
×

Quốc tịch có quan trọng để tham gia cuộc thi không?

Nếu bạn xem mình là một phần không thể thiếu của Châu Á về tinh thần và niềm tin, nhưng không có gốc gác Châu Á, bạn cũng có cơ hội tham gia cuộc thi. Thêm một câu chuyện về bản thân với một hoặc hai câu về lý do bạn muốn tham gia cuộc thi.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""