Support service
×

Làm thế nào và khi nào người chiến thắng được xác định?

Mỗi tháng trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch, người chiến thắng sẽ được xác định một cách ngẫu nhiên.

Nếu người chiến thắng được mang về một chương trình liên kết, đại lý của họ sẽ nhận được một giải thưởng bổ sung.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""