Support service
×

Làm thế nào và khi nào người chiến thắng được xác định?

Mỗi tháng trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch, người chiến thắng sẽ được xác định một cách ngẫu nhiên.

Nếu người chiến thắng được mang về một chương trình liên kết, đại lý của họ sẽ nhận được một giải thưởng bổ sung.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""