Support service
×

Tôi có thể nhận giải thưởng của mình bằng cách nào?

Để nhận giải thưởng, người thắng cuộc nên mở và xác minh tài khoản giao dịch trong vòng 30 ngày sau khi kết quả được công bố. Ban quản trị chiến dịch sẽ gửi cho bạn thông báo qua email và yêu cầu cung cấp các dữ liệu cần thiết ngay sau khi công bố kết quả. Không thể rút tiền của giải thưởng, tuy nhiên, bất kỳ khoản lợi nhuận nào kiếm được từ quỹ giải thưởng đều có thể được rút mà không có bất kỳ hạn chế nào.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""