Support service
×

Khi nào kết quả được công bố?

Kết quả của chiến dịch được công bố trong vòng 14 ngày sau khi chiến dịch kết thúc và mọi việc kiểm tra cần thiết được thực hiện.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""