Support service
×

Khi nào kết quả được công bố?

Kết quả của chiến dịch được công bố trong vòng 14 ngày sau khi chiến dịch kết thúc và mọi việc kiểm tra cần thiết được thực hiện.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""