Support service
×

Tôi có thể tham gia cuộc thi nếu tôi không có tài khoản InstaForex thực không?

Bạn không cần phải mở tài khoản thực để tham gia cuộc thi.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""