Support service
×

Tôi có thể sử dụng tài khoản cạnh tranh cũ của mình cho một cuộc thi mới hay tôi cần mở một tài khoản mới?

Bạn nên mở tài khoản mới cho mọi cuộc thi mới vì tài khoản hiện tại chỉ khả dụng trong giai đoạn tiếp theo của cuộc thi.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""