Support service
×

Tôi đã đăng ký nhầm hai tài khoản trong cuộc thi. Tôi có thể xóa một trong số chúng không?

InstaForex không xóa tài khoản giao dịch, do đó chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng một trong số chúng và bạn sẽ không bị loại.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""