Support service
×

Tôi đã đăng ký nhầm hai tài khoản trong cuộc thi. Tôi có thể xóa một trong số chúng không?

InstaForex không xóa tài khoản giao dịch, do đó chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng một trong số chúng và bạn sẽ không bị loại.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""