Support service
×

Tôi đã đăng ký tham gia cuộc thi nhưng giao dịch tài khoản không khả dụng. Lý do là gì?

Rất tiếc, bạn không thể tham gia cuộc thi hiện tại. Bạn sẽ có thể giao dịch khi bước tiếp theo của cuộc thi bắt đầu.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""