Support service
×

Tôi đã đăng ký tham gia cuộc thi nhưng giao dịch tài khoản không khả dụng. Lý do là gì?

Rất tiếc, bạn không thể tham gia cuộc thi hiện tại. Bạn sẽ có thể giao dịch khi bước tiếp theo của cuộc thi bắt đầu.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""