Các cuộc thi


Tôi đã đăng ký tham gia cuộc thi nhưng giao dịch tài khoản không khả dụng. Lý do là gì?

Rất tiếc, bạn không thể tham gia cuộc thi hiện tại. Bạn sẽ có thể giao dịch khi bước tiếp theo của cuộc thi bắt đầu.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn