Support service
×

Tôi đã gửi tất cả dữ liệu của mình đến cơ quan quản lý cuộc thi của InstaForex. Khi nào tôi sẽ nhận được giải thưởng của mình?

Tiền thưởng sẽ được ghi có trong vòng 24 giờ sau khi Công ty nhận được dữ liệu của bạn.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""