Support service
×

Địa chỉ IP nào của máy chủ được sử dụng cho các tài khoản cuộc thi?

Máy chủ sau có thể được sử dụng cho các cuộc thi:

InstaForex-1Contest.com, IP: 148.251.136.79:443 hoặc các trung tâm dữ liệu:

data5.InstaForex-1Contest.com

data3.InstaForex-1Contest.com


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""