Support service
×

Địa chỉ IP nào của máy chủ được sử dụng cho các tài khoản cuộc thi?

Máy chủ sau có thể được sử dụng cho các cuộc thi:

InstaForex-1Contest.com, IP: 148.251.136.79:443 hoặc các trung tâm dữ liệu:

data5.InstaForex-1Contest.com

data3.InstaForex-1Contest.com


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""