Support service
×

Tôi có thể rút quỹ giải thưởng đã nhận được trong cuộc thi Great Race không?

Không giống như lợi nhuận, giải thưởng không thể rút được. Người chiến thắng xác nhận rằng giải thưởng đã trao sẽ bị hủy trong trường hợp rút tiền.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""