Support service
×

Cuộc thi Great Race được tổ chức khi nào?

Cuộc thi bao gồm bốn vòng và vòng chung kết.

Thời gian cuộc thi:

- 16.03.2020 - 17.04.2020;

- 18.05.2020 - 19.06.2020;

- 20.07.2020 - 21.08.2020;

- 21.09.2020 - 23.10.2020.

 

Thời gian đăng ký cho mỗi vòng trong bốn vòng:

- 27.01.2020 - 15.03.2020;

- 16.03.2020 - 17.05.2020;

- 18.05.2020 - 19.07.2020;

- 20.07.2020 - 20.09.2020.

 

Chung kết cuộc thi: - 16.11.2020 - 18.12.2020.

Đăng ký trong trận chung kết bắt đầu vào 21.09.2020 lúc 00:00 và kết thúc vào 15.11.2020 một giờ trước khi cuộc thi bắt đầu.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""