Support service
×

Cuộc thi Great Race được tổ chức khi nào?

Cuộc thi bao gồm bốn vòng và vòng chung kết.

Thời gian cuộc thi:

- 16.03.2020 - 17.04.2020;

- 18.05.2020 - 19.06.2020;

- 20.07.2020 - 21.08.2020;

- 21.09.2020 - 23.10.2020.

 

Thời gian đăng ký cho mỗi vòng trong bốn vòng:

- 27.01.2020 - 15.03.2020;

- 16.03.2020 - 17.05.2020;

- 18.05.2020 - 19.07.2020;

- 20.07.2020 - 20.09.2020.

 

Chung kết cuộc thi: - 16.11.2020 - 18.12.2020.

Đăng ký trong trận chung kết bắt đầu vào 21.09.2020 lúc 00:00 và kết thúc vào 15.11.2020 một giờ trước khi cuộc thi bắt đầu.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""