Support service
×

Yêu cầu đối với các thí sinh là gì?

1. Chủ sở hữu tài khoản InstaForex có thể tham gia tất cả các vòng của cuộc thi.

2. Mỗi người tham gia phải được đăng ký trên trang web InstaForex.

3. Những người tham gia phải cung cấp dữ liệu xác thực khi đăng ký, bao gồm tên đầy đủ như được viết trong CMND và địa chỉ email hợp lệ.

4. Nếu Công ty phát hiện thấy việc giao dịch trên hai hoặc nhiều tài khoản được thực hiện từ cùng một địa chỉ IP, Công ty có quyền loại chủ sở hữu của những tài khoản đó (-s). Do đó, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng modem GPRS và 3G.

5. Công ty có quyền từ chối đăng ký bất kỳ người tham gia nào mà không cần giải thích, cũng như loại bất kỳ người tham gia nào trong hoặc sau cuộc thi có giải thích lý do. Việc mở các lệnh đối lập với khối lượng lớn với cùng một cặp tiền tệ trên các tài khoản giao dịch khác nhau vào gần như cùng một thời điểm, cũng như việc sử dụng các lỗi trong dòng báo giá để có được lợi nhuận đảm bảo là một số lý do khiến bạn bị loại.

6. Cấm người thân tham gia cuộc thi. Nếu bất kỳ dữ liệu đăng ký nào từ tài khoản của người dự thi trùng khớp với dữ liệu đăng ký của người tham gia khác, Công ty có thể coi đây là lý do để loại.

Thông tin chi tiết về các cuộc thi có tại đây.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""