Support service
×

Kết quả của cuộc thi được công bố khi nào?

Kết quả được công bố trong vòng một tháng sau chung kết cuộc thi và sau khi công ty tiến hành mọi thủ tục xác minh cần thiết.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""