Support service
×

Tôi có thể rút tiền thưởng đã nhận được trong cuộc thi InstaForex Sniper không?

Không thể rút giải thưởng. Tuy nhiên, bất kỳ khoản lợi nhuận nào nhận được trên số tiền thưởng đều có thể rút được.

Người chiến thắng xác nhận rằng giải thưởng đã trao sẽ bị hủy toàn bộ trong trường hợp rút tiền.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""