Support service
×

Làm thế nào để những người chiến thắng cuộc thi nhận được giải thưởng của họ?

1. Người thắng cuộc nên mở và xác minh tài khoản trong vòng 30 ngày liên tục sau khi kết quả cuộc thi được công bố.

2. Tiền thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch thực đã được xác minh của khách hàng.

3. Người chiến thắng thừa nhận rằng bất kỳ hoạt động nào trong tài khoản giao dịch thực do Công ty hoặc chính người chiến thắng mở đều được quy định theo các thỏa thuận và quy tắc của Tập đoàn InstaForex.

4. Giải thưởng, không giống như lợi nhuận, không thể rút được.

5. Công ty có quyền tuyên bố bất kỳ giải thưởng nào đã trao trước đó là không hợp lệ và có thể bị hủy bỏ trên cơ sở bằng chứng trực tiếp và gián tiếp về việc người dự thi tham gia vào bất kỳ hoạt động gian lận nào với quỹ giải thưởng.

6. Tiền tự động được trừ từ tài khoản giao dịch khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Các chuyên gia từ Bộ phận Tài chính kiểm tra số dư và ký quỹ tự do (free margin) trong tài khoản giao dịch xem có tuân thủ số tiền quy định trong yêu cầu rút tiền hay không. Trong trường hợp có một số mâu thuẫn, số tiền được yêu cầu trả lại tài khoản giao dịch.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""