Support service
×

Quy mô của quỹ giải thưởng trong cuộc thi InstaForex Sniper là bao nhiêu?

Quy mô quỹ giải thưởng của mỗi cuộc thi hàng tuần là 1.500 USD được trao cho những người chiến thắng theo cách sau:

- Giải 1 - 500 USD

- Giải 2- 400 USD

- Giải 3 - 300 USD

- Giải 4 - 200 USD

- Giải 5 - 100 USD


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""