Support service
×

Khi nào tôi có thể đăng ký cuộc thi InstaForex Sniper?

Đăng ký cho cuộc thi tuần tiếp theo diễn ra trong suốt tuần trước đó và kết thúc 1 (một) giờ trước khi cuộc thi bắt đầu.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""