Support service
×

Làm thế nào để xác định những người chiến thắng trong cuộc thi Nhà giao dịch May mắn?

Để xác định người chiến thắng trong các cuộc thi Nhà giao dịch may mắn, Công ty sử dụng xếp hạng, được tính bằng cách tổng cộng lợi nhuận cho tất cả các giao dịch có lãi và trừ lỗ cho tất cả các giao dịch thua lỗ. Tuy nhiên, chỉ có một giới hạn: người dự thi chỉ có thể nhận được KHÔNG quá 10 pips cho mỗi giao dịch có lãi. Do đó, nếu một giao dịch có lãi mang lại lợi nhuận 20, 40 hoặc 50 pips, thì xếp hạng sẽ chỉ tăng thêm 10 điểm. Trong khi đó, số pip thua lỗ sẽ được trích xuất từ xếp hạng thành đầy đủ. Ngoài ra, khối lượng giao dịch cũng được tính đến khi tính toán xếp hạng. Ví dụ: nếu một thí sinh có hai giao dịch lợi nhuận 30 pips, trong đó một trong số đó là 0,1 lô và giao dịch còn lại là 1 lô, giao dịch đầu tiên sẽ chỉ thêm 1 điểm ((10 * 0,1) = 1) vào xếp hạng, trong khi giao dịch thứ hai sẽ tăng xếp hạng thêm 10 điểm ((10 * 1) = 10).


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""