Support service
×

Đánh giá của những người tham gia cuộc thi Nhà giao dịch May mắn được tính như thế nào?

Mỗi khách hàng InstaForex tham gia cuộc thi Nhà giao dịch May mắn có thể ước tính xếp hạng của mình trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Đối với điều đó, hãy chuyển đến Tính toán phần xếp hạng trên trang web để xem xếp hạng hiện tại của bạn.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""