Support service
×

Đánh giá của những người tham gia cuộc thi Nhà giao dịch May mắn được tính như thế nào?

Mỗi khách hàng InstaForex tham gia cuộc thi Nhà giao dịch May mắn có thể ước tính xếp hạng của mình trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Đối với điều đó, hãy chuyển đến Tính toán phần xếp hạng trên trang web để xem xếp hạng hiện tại của bạn.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""