Support service
×

Quy mô quỹ giải thưởng cho cuộc thi Nhà giao dịch may mắn là bao nhiêu?

Quy mô quỹ giải thưởng của mỗi cuộc thi là 3.000 USD được phân bổ cho những người chiến thắng theo cách sau:

Giải 1 - 1000 USD

Giải 2 - 750 USD

Giải 3 - 500 USD

Giải 4 - 250 USD

Giải 5 - 200 USD

Giải 6 - 150 USD

Giải 7 - 100 USD

Giải 8 - 50 USD


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""