Support service
×

Khi nào tôi có thể đăng ký cuộc thi Nhà giao dịch may mắn?

Bạn có thể đăng ký cuộc thi kéo dài hai tuần tiếp theo trong thời gian diễn ra cuộc thi hiện tại.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""