Support service
×

Cuộc thi FX-1 Rally được tổ chức khi nào?

FX-1 Rally là cuộc thi kéo dài một ngày được tổ chức hàng tuần từ 00:00 đến 23:59 (GMT + 2) vào Thứ Sáu.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""