Support service
×

Cuộc thi Real Scalping được tổ chức khi nào?

Real Scalping là cuộc thi hàng tháng được tổ chức từ 00:00 (terminal time) vào Thứ Hai đầu tiên của tháng đến 23:59:59 (terminal time) vào Thứ Sáu cuối cùng của tháng.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""