Support service
×

Cuộc thi Real Scalping được tổ chức khi nào?

Real Scalping là cuộc thi hàng tháng được tổ chức từ 00:00 (terminal time) vào Thứ Hai đầu tiên của tháng đến 23:59:59 (terminal time) vào Thứ Sáu cuối cùng của tháng.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""