Support service
×

Thời hạn đăng ký cho cuộc thi Real Scalping là gì?

Đăng ký cho cuộc thi tháng tiếp theo là từ 00:00 (terminal time) của ngày đầu tiên của cuộc thi hiện tại cho đến 23:00 (terminal time) của ngày đầu tiên của cuộc thi tiếp theo.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""