Support service
×

Thời hạn đăng ký cho cuộc thi Real Scalping là gì?

Đăng ký cho cuộc thi tháng tiếp theo là từ 00:00 (terminal time) của ngày đầu tiên của cuộc thi hiện tại cho đến 23:00 (terminal time) của ngày đầu tiên của cuộc thi tiếp theo.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""