Support service
×

Điều kiện giao dịch của cuộc thi Real Scalping là gì?

1. Người tham gia nhận được tài khoản DEMO cạnh tranh sau khi đăng ký tham gia cuộc thi.

2. Số tiền gửi tối thiểu là 20.000 USD cho tất cả người tham gia và không thể thay đổi.

3. Đòn bẩy là 1: 500.

4. Tất cả các lệnh mở với giá phi thị trường có thể bị hủy bỏ. Công ty có quyền loại tài khoản nếu phát hiện giao dịch theo giá phi thị trường.

5. Người tham gia có thể sử dụng cố vấn giao dịch và bất kỳ chiến lược giao dịch nào mà không bị hạn chế.

6. Chỉ các cặp tiền tệ chính và các cặp tiền tệ chéo mới có sẵn để giao dịch.

7. Kích thước giao dịch tối thiểu là 0,01 lô. Quy mô giao dịch tối đa là 1 lô. Một bước là 0,01 lô.

8. Người tham gia có thể thay đổi tài khoản giao dịch thành miễn phí qua đêm (Swap-Free) bằng cách liên hệ với dịch vụ hỗ trợ.

9. Số lượng giao dịch mở đồng thời tối đa, bao gồm cả các lệnh đang chờ xử lý, là 5 lệnh.

10. Mức Stop Out là 10%.

11. Các điều kiện giao dịch khác đối với tài khoản cạnh tranh tương tự như đối với tài khoản giao dịch InstaForex thực.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""