Support service
×

Tổng quan về các phương thức gửi và rút tiền

Phương thức gửi tiền Chi tiết
Phí ngân hàng. Trong thời gian chuyển, phí hoa hồng ngân hàng bổ sung tương ứng có thể được tính. Tiền gửi được xử lý trong vòng 2-4 ngày làm việc.
Không có phí. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-7 giờ.
Phí hệ thống. Deposit is processed within 24 business hours.
Không có phí. Gửi tiền tức thì.
Phí ngân hàng khác nhau. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-2 ngày.
Không có phí. Tiền gửi được xử lý trong vòng 3 giờ. Support for all banks in Vietnam.
Phí ngân hàng khác nhau. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-2 ngày.
Sử dụng thẻ ngân hàng để gửi tiền vào tài khoản thông qua hệ thống thanh toán Skrill. Không tính phí hoa hồng. Thời gian gửi tiền có thể kéo dài 24 tiếng. Số tiền giao dịch tối thiểu là $2.
Phí ngân hàng khác nhau. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-2 ngày.
Không có phí. Tiền gửi được xử lý trong vòng 3 giờ.
Phí ngân hàng khác nhau. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-2 ngày.
Phí ngân hàng khác nhau. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-2 ngày.
Không có phí. Tiền gửi được xử lý trong vòng 3 giờ.
Phí ngân hàng khác nhau. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-2 ngày.
Phí ngân hàng khác nhau. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-2 ngày.
No fees. Deposit is processed within 3 hours.
Phí ngân hàng khác nhau. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-2 ngày.
No fees. Deposit is processed within 3 hours.
No fees. Deposit is processed within 3 hours.
No fees. Deposit is processed within 3 hours.
No fees. Deposit is processed within 3 hours.
No fees. Deposit is processed within 3 hours.
No fees. Deposit is processed within 3 hours.
No fees. Deposit is processed within 3 hours.
Phí hệ thống. Deposit is processed within 24 business hours.
No fees. Deposit is processed within 3 hours.
No fees. Deposit is processed within 3 hours.
*Tất cả các yêu cầu gửi / rút tiền được xử lý bởi Bộ phận Tài chính InstaForex từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 10 giờ sáng - 7 giờ tối. (UTC + 3).

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""