Support service
×

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Trong trường hợp chuyển tiền không đầy đủ hoặc các vấn đề khác với tiền gửi hoặc rút tiền, vui lòng liên hệ [email protected]

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""

Gửi tiền thuận tiện bất cứ lúc nào