Support service
×

Chương 3. Các từ viết tắt của tiền tệ trên Forex

Trong thị trường bán lẻ vật chất, chúng ta bán hàng hóa lấy tiền. Vậy nó hoạt động như thế nào trong thị trường ngoại hối, nơi tiền là hàng hóa? Nó rất đơn giản: trong thị trường ngoại hối, chúng ta giao dịch một loại tiền tệ với loại tiền tệ khác. Nó có nghĩa là một số đơn vị của một loại tiền tệ này được cung cấp cho một loại tiền tệ khác. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ấn định một mã cho mỗi loại tiền tệ. Hai chữ cái đầu tiên của mã đại diện cho quốc gia xuất xứ và chữ cái thứ ba thường (nhưng không phải luôn luôn) là chữ cái đầu tiên của đơn vị tiền tệ. Ví dụ: chữ viết tắt JPY có thể được giải mã là JP cho Nhật Bản và Y cho đồng yên. Bất chấp sự phổ biến của đồng euro trên Forex, đô la Mỹ vẫn duy trì trạng thái của đồng tiền dự trữ toàn cầu. Khối lượng giao dịch bằng các loại tiền tệ khác nhau không giống nhau.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""