Support service
×

Chỉ báo SAR (Parabolic Stop and Reverse)

Chỉ báo SAR (Parabolic Stop and Reverse)

Chỉ báo phân tích kỹ thuật tiếp theo cần được chú ý trong quá trình học Forex là Hệ thống dừng và đảo chiều Parabol (PSAR). Chỉ báo này được phát triển bởi nhà giao dịch nổi tiếng Welles Wilder, người đã đóng góp nhiều vào việc nghiên cứu và phát triển phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Sử dụng chỉ báo này theo cách chuyên nghiệp, người ta có thể giảm đáng kể số lượng giao dịch sai lầm và do đó, tăng lợi nhuận.

Tên của hệ thống có nguồn gốc từ hình dạng parabol của nó dựa theo chuyển động giá dưới dạng một đường chấm. Dạng parabol của chỉ báo được giải thích bằng công thức toán học. Điều kiện quan trọng của việc sử dụng chỉ báo này là sự tồn tại của một xu hướng được xác định rõ ràng trên thị trường - trong trường hợp đó, chỉ báo có thể đưa ra tín hiệu tốt rằng xu hướng đang suy yếu hoặc đảo chiều, tức là tín hiệu tốt cho việc đóng vị thế ở một bên và có thể mở ra một cái khác. Nếu biến động giá xuất hiện trong phạm vi ngang, thì chỉ báo này có thể đưa ra nhiều tín hiệu sai. Do đó, trước khi sử dụng chỉ báo, bạn nên nghiên cứu thị trường để biết xu hướng hiện có trên cặp tiền được phân tích. Đối với điều đó, bạn có thể cần các công cụ phân tích kỹ thuật như mức hỗ trợ và kháng cự, mô hình đảo chiều xu hướng, mô hình tiếp tục xu hướng, đường trung bình động, dải Bollinger, đường trung bình động hội tụ / phân kỳ (MACD) và các loại khác.

Chỉ báo là một đường cong có chấm. Mỗi dấu chấm tương ứng với khoảng thời gian giao dịch của riêng nó tùy thuộc vào quy mô được xác định trước của biểu đồ giá, nhưng thông thường, biểu đồ hàng ngày được sử dụng. Nếu đường cong của chỉ báo được đặt bên dưới đường tỷ giá, thì nó báo hiệu về một xu hướng tăng. Nếu đường cong nằm trên đường tỷ giá, nó báo hiệu về một xu hướng giảm. Tại thời điểm đó, khi đường cong của chỉ báo cắt đường tỷ giá, xu hướng đang suy yếu và có nhiều khả năng xảy ra sự đảo ngược xu hướng. Cách tiếp cận của đường cong hệ thống PSAR đối với đường tỷ giá thể hiện ​​xu hướng suy yếu. Khoảng cách giữa các điểm cho thấy cường độ xu hướng - khoảng cách càng xa thì xu hướng càng mạnh. Nhưng hãy nhớ rằng xu hướng có thể đảo ngược với tốc độ lớn!

Có thể nhận thấy rằng đường cong của chỉ báo bị đứt đoạn. Khi đường cong cắt qua đường tỷ giá, điểm tiếp theo của chỉ báo sẽ nhảy qua phía đối diện của đường tỷ giá. Hành vi như vậy được xác định bởi một thuật toán được xác định rõ. Thuật toán này dựa trên hai khái niệm: một điểm cực trị và một hệ số gia tốc. Trong xu hướng tăng, điểm cực trị là giá cao nhất của xu hướng. Trong xu hướng giảm, giá thấp nhất là điểm cực đoan. Ngay khi PSAR báo hiệu về sự đảo ngược xu hướng, thuật toán sẽ thay đổi theo chiều ngược lại. Khi tín hiệu như vậy xuất hiện, hệ số gia tốc được đặt lại về giá trị ban đầu của nó. Thông thường, ban đầu nó được đặt thành giá trị là 0,02 (2%). Hệ số này được tăng lên 0,02 mỗi khi một điểm cực trị mới được ghi lại và điểm cực trị được cập nhật với giá trị đó. Yếu tố tăng tương tự và gia hạn điểm cực đoan xuất hiện nếu giá đóng cửa của giai đoạn giao dịch hiện tại nhỏ hơn điểm cực đoan của xu hướng giảm. Chỉ số được tính toán trước thời gian, đó là dữ liệu của ngày hôm nay được sử dụng để tính toán giá trị chỉ báo cho ngày mai. Công thức toán học để ước tính chỉ báo SAR parabol có dạng sau:

SAR (n + 1) = SAR (n) + AF * (EP - SAR (n)),
trong đó SAR (n + 1) là giá trị chỉ báo cho ngày mai,
SAR (n) là giá trị chỉ báo cho ngày hôm nay,
AF là một yếu tố gia tốc và EP là điểm cực hạn cuối cùng. '

Ngoài ra, để ước tính chỉ số, một số điều kiện bổ sung được sử dụng:

nếu giá trị SAR (n + 1) của ngày mai nằm trong hoặc ngoài phạm vi giá của ngày giao dịch hôm nay (n) hoặc (n-1) của ngày hôm qua, thì giá trị của nó được đặt dưới đường biên thấp của phạm vi này. Ví dụ: nếu trong xu hướng tăng, giá trị của chỉ báo cao hơn giá thấp nhất, được ghi lại trong hai ngày qua, bao gồm cả ngày hôm nay, thì chỉ báo sẽ nhận giá trị của giá thấp nhất; đối với chuyển động đi xuống, điều đó cũng đúng so với mệnh đề ngược lại;

Nếu giá trị SAR (n + 1) của ngày mai nằm trong hoặc ngoài phạm vi giá của ngày mai, thì tín hiệu đảo ngược xu hướng sẽ xuất hiện và thuật toán tính toán chỉ báo phải chuyển giao qua "các giai đoạn".

Ngay sau khi sự đảo ngược xu hướng diễn ra, tức là giai đoạn thuật toán chuyển giao, giá trị chỉ báo PSAR cho một xu hướng mới được đặt tại điểm EP được ghi lại cuối cùng của xu hướng trước đó. EP được đặt ở điểm cao nhất, nếu xu hướng mới là tăng và ở điểm thấp nhất, nếu xu hướng mới là giảm. AF được đặt lại về giá trị ban đầu là 2%.

Chỉ báo PSAR có thể được sử dụng làm lệnh cắt lỗ trong khi giao dịch Forex. Giá trị chỉ báo kỹ thuật luôn trễ hơn giá, đó là lý do tại sao khi bạn tham gia thị trường, bạn có thể đặt cắt lỗ ở giá trị hiện tại của chỉ báo. Nhưng trước đó, hãy đảm bảo rằng cách tiếp cận như vậy không vi phạm chiến lược quản lý vốn của bạn khi hoạt động Forex được thực hiện. Ngoài ra, chỉ báo PSAR có thể được sử dụng làm chốt lời, khi đường cong của chỉ báo tiến đến gần hoặc cắt ngang với đường tỷ giá.

Lưu ý quan trọng là chỉ báo này có thể đưa ra nhiều tín hiệu sai nếu các giao dịch trên cặp tiền tệ nằm trong nhịp điệu nằm ngang. Bạn chỉ nên sử dụng chỉ báo này nếu xu hướng có thể được xác nhận bởi các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Nói chung, giao dịch qua internet không bao giờ được tham gia vào việc đưa ra quyết định chỉ sử dụng một loại công cụ phân tích kỹ thuật - hãy luôn sử dụng nhiều công cụ khác nhau. Chỉ đưa ra các quyết định giao dịch về việc mở và đóng các vị thế nếu hầu hết các công cụ được sử dụng cho cùng một tín hiệu giao dịch.

Sau khi đường cong của chỉ báo PSAR cắt ngang đường tỷ giá, hãy đợi cho đến khi một số dấu chấm dựa theo chỉ báo xác nhận sự xuất hiện của xu hướng mới và chỉ mở các vị thế sau đó. Đóng các vị thế của bạn, khi đường cong tiếp cận gần với biểu đồ tỷ giá và cắt nó. Tín hiệu chỉ báo xuất hiện với độ trễ; do đó, nếu bạn đóng các vị thế quá muộn, bạn sẽ mất một phần lợi nhuận. Hãy nhớ rằng sau khi hình thành xu hướng mới, sức mạnh của nó được xác nhận bởi khoảng cách giữa các điểm của đường cong chỉ báo - khoảng cách càng dài thì xu hướng càng mạnh. Theo quy luật, xu hướng tăng tốc diễn ra sau điểm thứ 4-5, đó là lý do tại sao sự tăng tốc như vậy có thể là một xác nhận tốt về quyết định giao dịch chính xác. Tham gia thị trường, khi xu hướng đã đủ mạnh, có thể nguy hiểm, vì có khả năng rất lớn xảy ra chuyển động điều chỉnh hoặc đảo chiều. Do đó, sẽ rất rủi ro khi mở các vị thế tại thời điểm khoảng cách giữa các điểm của đường cong chỉ báo PSAR dài.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""