Support service
×

Cá sấu Williams

Chỉ báo kỹ thuật Cá sấu Williams (Williams 'Alligator) là sự kết hợp của ba Đường cân bằng (Đường trung bình động):
 
Ba đường trung bình động bao gồm Hàm, Răng và Môi của Cá sấu:
 
Hàm (đường màu xanh lam) - đường trung bình động được làm mịn 13 kỳ được xây dựng ở mức giá trung bình (Cao + Thấp) / 2, dịch chuyển về phía trước 8 vạch;
 
Răng (đường màu đỏ) - đường trung bình động được làm mịn 8 kỳ được xây dựng ở mức giá trung bình (Cao + Thấp) / 2, dịch chuyển về phía trước 5 vạch;
 
Môi (đường màu xanh lá cây) - đường trung bình động được làm mịn 5 kỳ được xây dựng ở mức giá trung bình (Cao + Thấp) / 2, dịch chuyển về phía trước 3 thanh.
 
Chỉ báo Cá sấu giúp xác định sự hiện diện hay vắng mặt của xu hướng cũng như phương hướng của nó.
 
Nếu cả ba đường này cắt nhau, có nghĩa là Cá sấu đang "ngủ". Tại thời điểm này, thị trường đang giao dịch trong một phạm vi giá nhỏ hoặc giao dịch không đổi, lấy đi lợi nhuận của nhà giao dịch thu được trong các lần biến động giá trước đó. Cá sấu càng ngủ lâu, nó càng đói. Kết quả là, chuyển động giá tiếp theo sẽ mạnh hơn. Trong khi Cá sấu đang ngủ, bạn không nên mở các giao dịch mới. Khi cá sấu "thức giấc", nó mở hàm (các đường cân bằng phân kỳ) và bắt đầu đuổi theo giá. Ăn no, Cá Sấu lại lăn ra ngủ (đường cân bằng hội tụ).
 
Nếu Cá sấu không ngủ, đang có một xu hướng tăng hoặc giảm trên thị trường (giá chạy khỏi Cá sấu). Nếu giá cao hơn hàm cá sấu, điều này cho thấy xu hướng tăng; nếu giá thấp hơn hàm cá sấu, điều này cho thấy xu hướng giảm.
 
Cá sấu có thể được sử dụng như một chỉ báo bổ sung để xác định sóng Elliot. Nếu giá nằm ngoài hàm của Cá sấu cho thấy làn sóng xung động đang được hình thành trên thị trường. Khi giá nằm trong hàm cá sấu thể hiện làn sóng điều chỉnh đang xuất hiện.

Tính toán chỉ số Cá sấu:
 
GIÁ TRUNG BÌNH = (GIÁ CAO + GIÁ THẤP) / 2
 
HÀM CÁ SẤU = SMMA (GIÁ TRUNG BÌNH, 13, 8)
 
RĂNG CÁ SẤU = SMMA (GIÁ TRUNG BÌNH, 8, 5)
 
MÔI CÁ SẤU = SMMA (GIÁ TRUNG BÌNH, 5, 3)
 
GIÁ TRUNG BÌNH - mức giá ở giữa
 
CAO - giá tối đa của thanh;
 
THẤP - giá tối thiểu của thanh;
 
SMMA (A, B, C) - đường trung bình động làm mịn (A - dữ liệu được làm mịn, B - khoảng thời gian làm mịn, C - mức dịch chuyển);
 
ALLIGATORS JAW - Hàm cá sấu (đường màu xanh lam);
 
ALLIGATORS TEETH - Răng cá sấu (đường màu đỏ);
 
ALLIGATORS LIPS - Môi cá sấu (đường xanh lá).

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""