Support service
×

Những loại tiền tệ nào được áp dụng để mở tài khoản MT5?

Hiện tại, bạn chỉ có thể mở tài khoản MT5 bằng đô la.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""