Support service
×

Những loại tiền tệ nào được áp dụng để mở tài khoản MT5?

Hiện tại, bạn chỉ có thể mở tài khoản MT5 bằng đô la.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""