Support service
×

Tôi có thể kích hoạt dịch vụ Tài khoản Tách biệt trên tài khoản MT5 của mình không?

Không, dịch vụ này không khả dụng cho tài khoản MT5.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""