Support service
×

Làm thế nào để thay đổi mức đòn bẩy?

Bạn có thể thay đổi mức đòn bẩy trong Tủ khách hàng trong phần Cài đặt tài khoản> Thông tin cá nhân.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""