Support service
×

Làm thế nào để thay đổi mật khẩu nhà đầu tư?

Bạn có thể thay đổi mật khẩu trong Tủ khách hàng trong phần Cài đặt tài khoản > Thông tin cá nhân.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""