Support service
×

Chính sách bảo mật

Bảo vệ quyền riêng tư cũng như sự an toàn của thông tin cá nhân và tài chính của khách hàng và khách truy cập tài nguyên web này là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi không phân phối, bán, cho vay hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba bất kể lý do là gì.

InstaForex có quyền cung cấp thông tin của khách hàng cho chính phủ hoặc các tổ chức quản lý trong trường hợp việc cung cấp đó được Pháp luật quy định. Ngoài ra, InstaForex có thể cung cấp dữ liệu cần thiết theo yêu cầu của tòa án để làm căn cứ trong các vụ kiện tụng, phiên điều trần hoặc các quy trình pháp lý tương tự, bao gồm kiểm toán và điều tra.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân không công khai của bạn trong các trường hợp khi bạn đồng ý cho các hành động đó.

Nếu bạn cần tìm hiểu thêm chi tiết về Chính sách quyền riêng tư của InstaForex, vui lòng gửi email tới [email protected]


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""