Zásady ochrany osobných údajov


Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia, ako aj bezpečnosť osobných a finančných údajov našich klientov a návštevníkov tohto webu sú pre nás najvyššou prioritou. Vaše osobné informácie nebudeme distribuovať, predávať, požičiavať ani inak sprístupňovať tretím osobám, a to bez ohľadu na dôvod.

Spoločnosť InstaForex si vyhradzuje právo poskytovať údaje o klientoch orgánom štátu alebo regulačným orgánom v prípade, keď si poskytnutie takýchto údajov vyžaduje zákon. Okrem toho môže spoločnosť InstaForex potrebné údaje poskytnúť na vyžiadanie súdu ako dôkaz  v súdnom spore, pojednávaní alebo v obdobných právnych konaniach, vrátane auditov a prešetrovania.

Vaše neverejné osobné informácie môžeme zverejniť aj v prípade, keď poskytnete súhlas s takýmito krokmi.

Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností o zásadách spoločnosti InstaForex na ochranu osobných údajov, pošlite e-mail na adresu [email protected]