Support service
×

Đối với vàng

Để tính toán khối lượng giao dịch đối với vàng, chúng ta cần lưu ý các chi tiết sau:
 
Để tính toán khối lượng giao dịch, chúng tôi sẽ bao hàm các điều kiện sau:
 
- ký quỹ miễn phí (1.000 RUR)
 
- đòn bẩy (1: 100)
 
Chuyển đổi RUR sang USD
 
Vì vậy, số dư tài khoản = 1.000 RUR, chúng tôi chia cho tỷ giá hối đoái hiện tại của USD / RUR = 23,6550 => 10.000 / 23,6550 = 42,27 USD. (Nếu bạn có tài khoản đô la Mỹ, bạn có thể bỏ qua bước này.) Kết quả tính bằng USD, chúng tôi nhân với đòn bẩy => 42,27 * 100 = 4,227 USD
 
1 lô = 100 troy ounce. Để tính chi phí của một lô, chúng ta nên nhân 100 với giá hiện tại trên mỗi ounce VÀNG (ví dụ: 952,70 USD) => 952,70 * 100 = 95,270 USD.
 
Để tính toán khối lượng giao dịch, chúng ta nên chia số tiền ký quỹ tự do của mình dựa trên đòn bẩy cho khối lượng giao dịch. =>
 
giao dịch V = 4,227 USD / 95,270 USD = 0,04 lô.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""