Điều kiện giao dịch


Khối lượng giao dịch cho vàng

Để tính toán kích thước giao dịch cho vàng, chúng ta cần xem xét các chi tiết sau:

Để tính toán khối lượng giao dịch, chúng ta sẽ xem xét các điều kiện sau:

- Lãi suất tự do (1,000 RUR)

- Đòn bẩy (1:100)

Chuyển đổi RUR thành USD

Đối với việc này, số dư tài khoản = 1,000 RUR chúng ta chia cho tỷ giá hối đoái USD/RUR hiện tại = 23.6550 =>10,000/23.6550 = 42.27 USD. (Nếu bạn có tài khoản đô la Mỹ, bạn có thể bỏ qua bước này.) Kết quả trong USD chúng ta nhân với đòn bẩy => 42.27*100 = 4,227 USD

1 lot = 100 ounce bảo quản. Để tính toán chi phí của một lot, chúng ta nên nhân 100 với giá hiện tại mỗi ounce vàng (ví dụ 952.70 USD) => 952.70 * 100 = 95,270 USD.

Để tính toán khối lượng giao dịch, chúng ta nên chia lãi suất tự do của chúng ta, xem xét đòn bẩy đối với khối lượng giao dịch. =>

Khối lượng giao dịch V = 4,227 USD/95,270 USD = 0.04 lot.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn