Support service
×

Tôi có thể biết ai là đối tác của công ty bạn không?

InstaForex hợp tác với nhiều nhà thầu phương Tây, đặc biệt, được điều chỉnh bởi các nhà môi giới NFA và FSA. Chính sách không cung cấp những thông tin như vậy một cách công khai, vì nó sẽ là một hỗ trợ quảng bá cho các nhà thầu của chúng tôi;nhiều người trong số họ là đối thủ cạnh tranh chính của công ty.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""