Điều kiện giao dịch


Nhà thầu của InstaForex

InstaForex hợp tác với nhiều nhà thầu phương Tây, đặc biệt là các sàn giao dịch được quy định bởi NFA và FSA. Chính sách là không tiết lộ thông tin như vậy một cách công khai, vì điều này sẽ là một hỗ trợ quảng cáo cho các nhà thầu của chúng tôi; nhiều trong số họ là các đối thủ chính của công ty.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn