Support service
×

Tài khoản Cent

Nhà môi giới trực tuyến quốc tế InstaForex mang đến cho khách hàng cơ hội giao dịch trên thị trường ngoại hối bằng cách sử dụng tài khoản, đơn vị tiền tệ được biểu thị bằng đồng Đô la Mỹ.

Các loại tài khoản Cent.Standard và Cent.Eurica dành cho các nhà giao dịch mới bắt đầu và hướng đến những khách hàng mới bắt đầu giao dịch và vì mục đích này, họ cần quyền truy cập vào khối lượng giao dịch tối thiểu nhất có thể. Trên các tài khoản này, Micro Forex có sẵn với khối lượng lô 0,0001 của lô thị trường (chi phí lô là 0,1 US cent) cho phép thực hành hầu như không có bất kỳ rủi ro nào đối với tiền gửi. Ngoài ra, loại tài khoản này sẽ phù hợp với những người muốn thử các chiến lược giao dịch với rủi ro tối thiểu bằng cách sử dụng lợi thế giao dịch từ 0,0001 lô.

Ngoài việc có sẵn khối lượng giao dịch nhỏ nhất được phép - 0,0001 lô thị trường, chủ sở hữu tài khoản Cent.Standard và Cent.Eurica có các điều khoản giao dịch giống như Insta.Standard và Insta.Eurica. Ràng buộc duy nhất là quy mô tiền gửi được phép giới hạn ở mức tối đa cho các tài khoản nhóm cent của Cent.Standard và Cent.Eurica liên quan đến khả năng định hướng của họ đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu. Đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn, bạn nên mở tài khoản thuộc các loại Insta.Standard và Insta.Eurica không có bất kỳ ràng buộc nào về kích thước đối với số tiền gửi và quy mô giao dịch tối đa.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""